Bemanningföretag

Bemanningsföretag är företag som hyr ut personal till andra företag. Bemanningsbranschen delas i upp tre typer av verksamheter:
1) Bemanning dels i form av att hyra ut sina anställda till kundföretaget där kundföretaget står för arbetsledningen, dels i form av att bemanna hela avdelningar åt kundföretaget där bemanningsföretaget står för arbetsledningen.
2) Omställning vid behov av personalminskning hos kundföretaget då kundföretagets anställda omplaceras inom företaget eller inom andra företag.
3) Rekrytering som innebär att bemanningsföretaget sköter hela rekryteringsprocessen åt kundföretaget. Detta är då ett rekryteringsföretag. Företag som hyr ut specialiserad högre utbildad arbetskraft brukar kallas konsultföretag, men fungerar i praktiken ofta som bemanningsföretag. Företag som enbart matchar arbetssökande och företag kallas arbetsförmedlingar och anställer inte själva arbetstagare.