Kategorier
Uncategorized

Historia om bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen skapades en gång i tiden av kvinnor, och faktiskt också för kvinnor. Det som kom att kallas för ”privat arbetsförmedling” grundade Ulla Murman 1953 då hon grundade skrivbyrån Stockholms Stenografservice. Hon och andra med henne kämpade under 40 år mot arbetsförmedlingsmonopol och för att få rätt att bedriva sin verksamhet.

Ulla Murman
Wikipedia
Kategorier
Uncategorized

Bemanningföretag

Bemanningsföretag är företag som hyr ut personal till andra företag. Bemanningsbranschen delas i upp tre typer av verksamheter:
1) Bemanning dels i form av att hyra ut sina anställda till kundföretaget där kundföretaget står för arbetsledningen, dels i form av att bemanna hela avdelningar åt kundföretaget där bemanningsföretaget står för arbetsledningen.
2) Omställning vid behov av personalminskning hos kundföretaget då kundföretagets anställda omplaceras inom företaget eller inom andra företag.
3) Rekrytering som innebär att bemanningsföretaget sköter hela rekryteringsprocessen åt kundföretaget. Detta är då ett rekryteringsföretag. Företag som hyr ut specialiserad högre utbildad arbetskraft brukar kallas konsultföretag, men fungerar i praktiken ofta som bemanningsföretag. Företag som enbart matchar arbetssökande och företag kallas arbetsförmedlingar och anställer inte själva arbetstagare.

Kategorier
Uncategorized

Bemanning och rekrytering

Bemanning och rekrytering har sina specialiserade företag i dagens Sverige. Varje bransch har sina egna bemannings och rekryteringsföretag.